รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่อาชีพ

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 อาชีพอิสระ ตอนที่ 3 กระบองเพชรพันธุ์ดีมีราคา อาชีพ 235
2 อาชีพอิสระ ตอนที่ 20 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 2 อาชีพ 235
3 อาชีพอิสระ ตอนที่ 6 รายได้ดีมีอนาคตกับวุ้นมะพร้าว อาชีพ 236
4 อาชีพอิสระ ตอนที่ 27 ลวดลายนั้นสำคัญไฉน อาชีพ 240
5 อาชีพอิสระ ตอนที่ 28 การทำผ้าบาติก ไม่ยากอย่างที่คิด อาชีพ 241
6 อาชีพอิสระ ตอนที่ 14 สวนสวยด้วยมือน้ากล้วย อาชีพ 243
7 อาชีพอิสระ ตอนที่ 26 การทำเต้าเจี้ยว อาชีพ 243
8 อาชีพอิสระ ตอนที่ 13 เยี่ยมบ้านนักซักอบรีด อาชีพ 245
9 อาชีพอิสระ ตอนที่ 9 ของชำร่วยช่วยสร้างอนาคต อาชีพ 247
10 อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1 อาชีพ 247
11 อาชีพอิสระ ตอนที่ 5 ขิงดองไทยไปนอก อาชีพ 248
12 อาชีพอิสระ ตอนที่ 10 ผู้ใหญ่กล้วยแปรรูปสับปะรด อาชีพ 249
13 อาชีพอิสระ ตอนที่ 15 อ๊บ อ๊บ กบของน้ากล้วย อาชีพ 250
14 อาชีพอิสระ ตอนที่ 29 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาชีพ 253
15 อาชีพอิสระ ตอนที่ 8 เคลือบรูปพลาสติกกำไรดีมีโอกาสโต อาชีพ 256
16 อาชีพอิสระ ตอนที่ 4 ร่ำรวยด้วยเค้กกล้วยหอม อาชีพ 258
17 อาชีพอิสระ ตอนที่ 11 พบรักนักทำตุ๊กตาผ้า อาชีพ 258
18 อาชีพอิสระ ตอนที่ 16 น้ากล้วยช่วยพ่อทำเห็ด ตอน 1 อาชีพ 258
19 อาชีพอิสระ ตอนที่ 22 การทำมะม่วงกวน อาชีพ 259
20 อาชีพอิสระ ตอนที่ 25 การทำข้าเกรียบฟักทอง อาชีพ 261

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก