รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่อาชีพ

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 อาชีพอิสระ ตอนที่ 20 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 2 อาชีพ 282
2 อาชีพอิสระ ตอนที่ 6 รายได้ดีมีอนาคตกับวุ้นมะพร้าว อาชีพ 282
3 อาชีพอิสระ ตอนที่ 28 การทำผ้าบาติก ไม่ยากอย่างที่คิด อาชีพ 283
4 อาชีพอิสระ ตอนที่ 14 สวนสวยด้วยมือน้ากล้วย อาชีพ 286
5 อาชีพอิสระ ตอนที่ 5 ขิงดองไทยไปนอก อาชีพ 287
6 อาชีพอิสระ ตอนที่ 26 การทำเต้าเจี้ยว อาชีพ 287
7 อาชีพอิสระ ตอนที่ 27 ลวดลายนั้นสำคัญไฉน อาชีพ 288
8 อาชีพอิสระ ตอนที่ 3 กระบองเพชรพันธุ์ดีมีราคา อาชีพ 289
9 อาชีพอิสระ ตอนที่ 15 อ๊บ อ๊บ กบของน้ากล้วย อาชีพ 290
10 อาชีพอิสระ ตอนที่ 9 ของชำร่วยช่วยสร้างอนาคต อาชีพ 294
11 อาชีพอิสระ ตอนที่ 29 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาชีพ 294
12 อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1 อาชีพ 295
13 อาชีพอิสระ ตอนที่ 10 ผู้ใหญ่กล้วยแปรรูปสับปะรด อาชีพ 298
14 อาชีพอิสระ ตอนที่ 16 น้ากล้วยช่วยพ่อทำเห็ด ตอน 1 อาชีพ 298
15 อาชีพอิสระ ตอนที่ 8 เคลือบรูปพลาสติกกำไรดีมีโอกาสโต อาชีพ 302
16 อาชีพอิสระ ตอนที่ 4 ร่ำรวยด้วยเค้กกล้วยหอม อาชีพ 302
17 อาชีพอิสระ ตอนที่ 13 เยี่ยมบ้านนักซักอบรีด อาชีพ 305
18 อาชีพอิสระ ตอนที่ 22 การทำมะม่วงกวน อาชีพ 305
19 อาชีพอิสระ ตอนที่ 24 การทำมะม่วงดอง อาชีพ 307
20 อาชีพอิสระ ตอนที่ 25 การทำข้าเกรียบฟักทอง อาชีพ 307

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก