ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 92
42 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 98
43 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 89
44 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 106
45 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 98
46 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 110
47 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 131
48 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 100
49 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 111
50 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 102
51 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 112
52 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 134
53 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 96
54 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 193
55 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 109
56 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 118
57 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 138
58 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 142
59 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 107
60 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 122

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก