ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 144
42 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 162
43 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 139
44 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 166
45 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 131
46 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 186
47 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 141
48 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 194
49 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 215
50 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 186
51 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 185
52 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 183
53 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 179
54 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 213
55 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 206
56 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 183
57 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 185
58 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 195
59 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 209
60 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 161

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก