ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 207
42 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 207
43 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 217
44 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ บทความ 8 กันยายน 2017 194
45 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 252
46 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 203
47 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 207
48 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 213
49 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 229
50 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 241
51 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 218
52 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 216
53 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 218
54 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 241
55 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 241
56 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 285
57 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 225
58 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 248
59 ถุงมืออัจฉริยะผลงานไทยช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง บทความ 15 พฤษภาคม 2017 406
60 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 242

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก