ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 143
42 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ บทความ 8 กันยายน 2017 129
43 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 183
44 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 139
45 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 142
46 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 140
47 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 154
48 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 161
49 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 145
50 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 150
51 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 156
52 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 167
53 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 175
54 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 220
55 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 167
56 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 174
57 ถุงมืออัจฉริยะผลงานไทยช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง บทความ 15 พฤษภาคม 2017 285
58 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 170
59 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 197
60 เด็กพิเศษ...ทำผิดกติกา ใครกันต้องรับผิดชอบ?? บทความ 19 เมษายน 2017 308

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก