ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 181
42 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ บทความ 8 กันยายน 2017 165
43 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 219
44 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 174
45 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 175
46 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 185
47 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 203
48 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 208
49 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 190
50 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 182
51 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 190
52 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 208
53 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 211
54 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 257
55 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 197
56 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 221
57 ถุงมืออัจฉริยะผลงานไทยช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง บทความ 15 พฤษภาคม 2017 335
58 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 207
59 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 233
60 เด็กพิเศษ...ทำผิดกติกา ใครกันต้องรับผิดชอบ?? บทความ 19 เมษายน 2017 363

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก