ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009

นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009

บท ความนี้ ผู้เขียนแนะนำการแก้ปัญหาในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้เป็นแนวทางในการสอนการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ขณะเดียว กัน เรายังสามารถปรับวิธีการและวิธีคิดให้เหมาะกับการสอนภาษาไทยก็ได้ (ผู้แปล)
ตาม ปกติแล้ว...

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียน เป็นอย่างไร 21/08/2009

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียน เป็นอย่างไร 21/08/2009

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียนจะได้รับผลกระทบในเรื่องความสามารถทางการ เขียน มีความยุ่งยากในการสะกดคำ ลายมือที่แย่ และมีความลำบากในการเขียน ความคิดลงในกระดาษ เพราะว่าการเขียนต้องการทักษะการแปลข้อมูลและการใช้ กล้ามเนื้อมือที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวเพียงว่า...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก