ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
181 อุทยานธรณีสตูล ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน 169
182 อุทยานการเรียนรู้หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดให้บริการ “Shuttle Bus” ฟรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในหาดใหญ่ 302
183 อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนามุมอาเซียน 127
184 อุตสาหกรรมปั้นผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัดรับเออีซี 385
185 อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน 361
186 อุดมศึกษาไทยสร้างคนรอบรู้ ชูคุณธรรม ก่อนสู่อาเซียน 428
187 อุดมศึกษาไทยร่วมมือสิงคโปร์ด้านการศึกษา ในเรื่องการศึกษาทางไกล การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัย รองรับเออีซี 391
188 อินโดนีเซีย เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันหารือประเด็นสงครามการค้าและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ช่วงสุดสัปดาห์นี้ 147
189 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน 598
190 อำเภอท่าลี่ จ.เลย จัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ครบรอบ 42 ปี และสัปดาห์ มาฆบูชา อาเซียน สานสัมพันธไมตรีมิตรภาพชายแดน ไทย-ลาว 232
191 อาเซียนให้ความสำคัญต่อแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางสหประชาชาติ และเน้นหลักการพหุภาคีในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย 260
192 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้คำมั่นจะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 300
193 อาเซียนและบวกสาม พร้อมร่วมกันรับมือโควิด-19 ใช้กลไกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 104
194 อาเซียนเสร็จสิ้นทำร่างเอ็มอาร์นักบัญชีเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายแรงงาน 365
195 อาเซียนเร่งสร้างแรงงานรุ่นใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุ 361
196 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ 137
197 อาเซียนร่วมกันจัดกิจกรรม “รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community) 370
198 อาเซียนพัฒนาอารยสถาปัตย์ 564
199 อาเซียนจับมือ ADB จัดประชุมหารือระดับภูมิภาค ประสานความร่วมมือวางแนวทางกลไกความคุ้มครองทางสังคม เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 295
200 อาเซียนจับมือ ADB จัดประชุมหารือระดับภูมิภาค ประสานความร่วมมือ วางแนวทางกลไกความคุ้มครองทางสังคม เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 244

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก