ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60

วันที่ลงข่าว: 22/08/17

         ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานประชุมครูนักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4 SEA Conference 2017) ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการ                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน อาทิ นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา (ผู้รับธงเจ้าภาพการประชุม SEA ครั้งที่ 4 จากประเทศอินโดนีเซีย) นางบาหยัน ภาคมฤค อดีตหัวหน้าโครงการ English Program (ผู้นำโครงการ EP เข้าสู่การเป็นสมาชิก SEA) นายชาตรี ชาปะวัง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา (ผู้ก่อตั้งโครงการ English Program) พร้อมด้วยผู้ปกครอง กรรมการสมาคมโรงเรียนสตรีศึกษา

         ทั้งนี้ โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา กับโรงเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ SEA (Strategic Education Alliance of South east Asia) และได้ดำเนินการจัดการประชุมนักเรียนอาเซียน (SEA Conference ) มาแล้วถึง 3 ครั้ง ณ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามลำดับ สำหรับปี 2560 โรงเรียนสตรีศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าสู่การประชุมด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก