ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชมเรียง
161 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา เตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย 91
162 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้กำลังใจเยาวชนไทยแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ชื่นชมผลงานและสปิริตของเยาวชนไทย มั่นใจสามารถคว้าเหรียญทองให้คนไทยได้สำเร็จ 92
163 พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย 92
164 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 92
165 ศรีสะเกษ เปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดศรีสะเกษต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย 92
166 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำร่างเอกสารก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านขยะทะเล 93
167 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 93
168 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและมิติอื่นๆ 93
169 ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียน เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 93
170 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 94
171 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ตรวจเยี่ยม “โครงการผักร่วมใจ” และ “ตลาดสินค้า Q” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 94
172 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย เดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพรองรับอาเซียน 94
173 คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2561 94
174 สคช. พร้อมสนับสนุนสถานศึกษาและภาคเอกชนเชื่อมโยงทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นหลักสูตรทวิภาคี 94
175 สศก. ชู 14 ปี กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว 25 โครงการ รวม 785 ล้านบาท 95
176 จ.สระแก้วจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง "การศึกษาก้าวหน้า เศรษฐกิจพิเศษก้าวไกล" 95
177 ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ 95
178 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “วันทักษิณศึกษา” ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำปีภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้ตามกลุ่มผู้สนใจ 95
179 รายงานพิเศษเคาะข่าว : “ประเทศไทย ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย” 95
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 “ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 95

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก