ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทย-เวียดนาม-ลาว-เมียนมา-กัมพูชา

วันที่ลงข่าว: 02/04/18

          วันที่ 30 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทย-เวียดนาม-ลาว-เมียนมา-กัมพูชา ภายใต้งานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน “Amnat Charoen ASEAN Trede Link 2018” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงทางธุรกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ จัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ และระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง จำนวนกว่า 147 คน โดยได้เชิญนักธุรกิจผู้ซื้อ (Buyer) หรือ Trader จาก เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และไทย จำนวน 19 คน และผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศ จำนวน 128 ราย นำสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบริการและสินค้าอื่นๆ มาร่วมเจรจาธุรกิจ แบ่งเป็นภาคเช้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจจากประธานบิสคลับไทยแลนด์ ประธานบิสคลับและสมาชิกทั่วประเทศ ประธานบิสคลับอำนาจเจริญ และสมาชิก กับนักธุรกิจ ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ไทย ส่วนภาคบ่ายเป็นการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) ไทย-เวียดนาม-ลาว-เมียนมา-กัมพูชา และผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ

          จังหวัดอำนาจเจริญ มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ด้วยมีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตกั้นพรมแดน ระยะทาง 38 กิโลเมตร มีจุดผ่อนปรนทางการค้า 1 แห่ง ณ บ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน กับบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ประกอบกับจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรกว่าร้อยละ 80 มีอาชีพด้านการเกษตร จึงมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าของใช้ ของตกแต่ง สินค้าผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าอาหาร และสินค้าอื่นๆ จำนวนมาก และเพื่อต้องการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทและภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการเพิ่มขีดความสามารถและการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยการสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้าเพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก