ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง ต่อผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง พร้อมเน้นย้ำถึงพลังของอาเซียนและมิตรประเทศในการฟันฝ่าอุปสรรค โดยไม่เคยทอดทิ้งกัน ยึดหลักการเคารพในความแตกต่าง หลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมกันประกาศการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA) และการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก