ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.ศธ.ร่วมประชุมกำหนดแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเผยเตรียมชูระยอง นำร่องนวัตกรรมการศึกษา รับ EEC

วันที่ลงข่าว: 26/10/18

          เมื่อวันที่25 ต.ค.61ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธวัชชัย อุ่ยพานิชย์ รองศึกษาธิการ ภาค 9 และนายสุพรรณ หารธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมต้อนรับฯ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรด้านการศึกษาในภาคตะวันออก ร่วมประชุมฯ

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของภาคตะวันออกนั้น จากผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา สถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้สรุปกรอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งแนวคิดโครงการให้สอดรับนโยบายของรัฐบาล ที่จะยกระดับของภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ได้แก่ 1.การพัฒนา EEC ให้ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 2.พัฒนาให้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 3.ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจการบริการด้านท่องเที่ยว 4.พัฒนา SEZ (Special Economic Zone) ให้เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ 5.เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่วิกฤตและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้กว้างขวางอย่างบูรณาการในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ทิศทางประเทศในการพัฒนาภาคตะวันออกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออกในครั้งนี้ ยังได้กำหนดให้จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่จัดนวัตกรรมนำร่องด้านการศึกษาในภาคตะวันออกอีกด้วย ก่อนจะมีการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นในภาคต่าง ๆ ของประเทศต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก