ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชมเรียง
1221 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 495
1222 มทร.อีสานเปิดประตูสู่อาเซียน 497
1223 งบประมาณอาเซียนของไทยปี ๒๕๕๘ ให้การศึกษามากอันดับ ๑ 501
1224 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน 507
1225 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [4] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 508
1226 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 509
1227 อัพเกรดแรงงาน10อุตสาหกรรมรับมือเออีซี 510
1228 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานวันการศึกษาเอกชนประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชนมาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติ" นำเสนอการเตรียมพร้อมของสถานศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 510
1229 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา 515
1230 ภาษาคือเรื่องสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 515
1231 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [5] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 520
1232 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” 521
1233 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน 524
1234 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล 530
1235 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [6] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 535
1236 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน 537
1237 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน 543
1238 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 545
1239 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ 581
1240 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" 596

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก