ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี ร่วมเวทีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 12 โดยขอให้ทุกประเทศร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือ และผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อรับมือประเด็นความท้าทายต่างๆ

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 12 ซึ่งมีผู้นำประเทศอาเซียน และผู้นำจากจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ เข้าร่วมประชุม โดยผู้นำสหรัฐอเมริกา ขอลาประชุม เนื่องจากมีภารกิจต้องเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเวทีประชุม นายกรัฐมนตรี ขอให้เวทีนี้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และมีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง โดยขอให้ทุกประเทศร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินให้มากขึ้น พร้อมผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค( RCEP ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และความเจริญให้ทั่วถึงผ่านโครงการสำคัญ รวมทั้งบริหารจัดการปัญหา และความท้าทายด้านความมั่นคง //อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่วนด้านเศรษฐกิจ ควรร่วมมือกันในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในกรอบอินโด-แปซิฟิก

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก