ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1161 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60 207
1162 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เชิญร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ คู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 291
1163 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 319
1164 โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 185
1165 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 410
1166 ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน 494
1167 ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค 51
1168 ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 87
1169 ไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมมือโครงการอาชีวะไตรภาคี 302
1170 ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ 77
1171 ไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมหารือปลดล็อคประเด็นติดขัดที่ยังเหลือก่อนประกาศสรุปผลการเจรจาปลายปีนี้ 39
1172 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู 360
1173 ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ 119
1174 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ 289
1175 ไทย-พม่า ร่วมมือการศึกษา 297
1176 ไทยคู่ฟ้า ตอน การพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทย 302
1177 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด 263
1178 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี 352
1179 ไทยจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานชาติรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 320
1180 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 198

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก