ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
261 ครูอาเซียน ๑๑ ประเทศรวมทั้งจากประเทศไทยได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 429
262 ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน 903
263 ความพร้อมของประชาชนกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย 153
264 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาว ยกระดับความสัมพันธ์และเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 137
265 คัดเด็กเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน 454
266 คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2561 135
267 คุณสมบัติข้าราชการไทยรุ่นใหม่สอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 364
268 คุรุสภากำหนดให้ครูต่างชาติอบรมความเป็นไทย ๔๒ ชั่วโมง 462
269 คุรุสภาเตรียมออกกฎเกณฑ์ครูต่างชาติใหม่ 485
270 คุรุสภาเตรียมเชิญสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน 304
271 งบประมาณอาเซียนของไทยปี ๒๕๕๘ ให้การศึกษามากอันดับ ๑ 562
272 งาน Digital Thailand Big Bang 2018 “Thailand Big Data โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ในวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคัก 149
273 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา และงานวันอาสาฬหบูชาอาเซียน ประจำปี 2560 ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ สุดยิ่งใหญ่ ท่ามกลางชาวไทยและกัมพูชากว่า 3,000 คน 284
274 งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ CAEXPO 2019 ที่จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 124
275 จ.กาญจนบุรี จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่ 4 และ 5 356
276 จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018 144
277 จ.จันทบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 187
278 จ.จันทบุรีแถลงข่าวงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 8 วันที่ 12 – 16 มกราคม 2561 240
279 จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ” 219
280 จ.ชลบุรี จัดสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การกำจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 163

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก