ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ช่วงปลายเดือนนี้ โดยจะผลักดันและนำเสนอแนวทางของอาเซียน ต่อประเทศนอกภูมิภาค พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

        นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร ว่า จะเป็นการสานต่อสิ่งที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา 

        โดยหัวใจหลักสำคัญ ยังคงเป็นการขับเคลื่อน การรับมือกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ ที่มีการเปิดตัว ศูนย์คลังสินค้าสำรอง ที่จังหวัดชัยนาท และศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกลไกองค์กรสำคัญ ที่จะดุลให้ประเทศนอกภูมิภาคใช้ประโยชน์จากทั้งสองศูนย์ ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

        นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมุมมองของอาเซียน เกี่ยวกับแนวคิดอินโดแปซิฟิค โดยจะมีการเสนอต่อยอดในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ประเทศนอกภูมิภาค รับทราบถึงแนวคิดการอยู่ร่วมกันของอาเซียน ที่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างสันติสุข การเคารพซึ่งกันและกัน การส่งเสริมผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการดูแลซึ่งกันและกัน 

        อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารผลลัพธ์การประชุมในกรอบต่าง ๆ รวมถึง เอกสารที่ส่งเสริมแนวคิดหลักของไทยในการเป็นประธานอาเซียน คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” พร้อมคาดหวังว่า จะมีการสานต่อความร่วมมือกันในหลายด้าน อาทิ การกำจัดขยะทะเล ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ช่วงปลายปีนี้ด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก