ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชมเรียง
201 วัดไพรพัฒนาจัดงานวันวิสาขบูชาอาเซียนไทย-กัมพูชา สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา 2 ประเทศ 143
202 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมฐานการท่องเที่ยว มอบประกาศนียบัตรนักเรียน RHS 143
203 ศรีสะเกษพัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาเซียนกับจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 143
204 คนตาบอดจากทั่วประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 1,000 คน ร่วมงานเสวนาและสมัชชาคนตาบอดที่จังหวัดสุรินทร์ 143
205 สถาบันการศึกษา สานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 143
206 พม. เตรียม จัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน 143
207 ก.แรงงาน พัฒนาทักษะการทำงานแรงงานในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 143
208 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 143
209 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “วันทักษิณศึกษา” ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำปีภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้ตามกลุ่มผู้สนใจ 144
210 ซีอีเอ จับมือภาครัฐ-เอกชน กว่า 60 หน่วยงาน จัดเฟสติวัลครั้งใหญ่ “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019”ผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับอาเซียน 144
211 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดนิทรรศการบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน 144
212 นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยไทยเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 144
213 จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018 144
214 นายกรัฐมนตรี หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยว 145
215 "สนธิรัตน์" ระบุ การหารือด้านการค้าการลงทุนกับอังกฤษ และอียู จะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้นักลงทุนไทย 145
216 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน 145
217 พช.นครปฐม จัดงานมหกรรม OTOP สุดยอดสินค้าจากจังหวัดนครปฐมที่จังหวัดขอนแก่น 145
218 รมช.ศธ.ร่วมประชุมกำหนดแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเผยเตรียมชูระยอง นำร่องนวัตกรรมการศึกษา รับ EEC 145
219 วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม 145
220 กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงปลายเดือน สิงหาคม นี้ โดยขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว 145

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก