ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) นำทุเรียนภูเขาไฟ สู่สายตาชาวโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ลงข่าว: 13/06/18

           วันที่ 12 มิ.ย.61 ที่สวนทับทิม บ้านซำตารมย์ หมู่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกุล พาณิชจังหวัดศรีสะเกษ และนายธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) นำทุเรียนภูเขาไฟ สู่สายตาชาวโลก” เพื่อเชื่อมโยงตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรชาวสวนผลไม้มห้การต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มมีการปลูกไม้ผลอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา เริ่มให้ ผลผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 นับว่าศรีสะเกษเป็นจังหวัดแรกๆ ของภาคอีสานที่มีการปลูกทุเรียน และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ไม่แพ้ทุเรียนเจ้าตำรับจากภาคใต้ และภาคตะวันออก ซึ่งทุเรียนที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก คือ พันธุ์หมอนทอง ปัจจุบันมีพื้นที่การปลูกทุเรียน 6,085 ไร่ โดย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์ และขุนหาญ ปริมาณผลผลิตรวม 4,475 ตัน สามารถสร้างรายได้ ให้จังหวัดปีละไม่น้อยกว่า 447 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลไม้และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น เงาะ ลำไย มังคุด ลองกอง ซึ่งนับรวมแล้ว ถือว่าสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ร้อยล้านบาท

           ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากคุณลักษณะ เฉพาะของทุเรียนศรีสะเกษที่มีความแตกต่างจากผลผลิตทุเรียนจากแหล่งผลิตอื่นๆ ประกอบกับผลการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การสร้าง Branding ของจังหวัด โดยเน้นกระบวนการสื่อสาร กับผู้บริโภค โดยตรง ผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะกษ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี จึงทำให้ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันของ ผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ ทุเรียนภูเขาไฟมีราคาสูง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโดยแท้จริง

          ด้าน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า ในช่วงที่จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีกิจกรรม “Rally ทัวร์สวนเกษตร ตอน สะออน 4 เผ่า ออเจ้าชมชิม” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มาเที่ยวชมงาน “เทศกาลทุเรียน ภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561( Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018)” ซึ่งกำหนด จัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสวนปาล์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก