ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า

วันที่ลงข่าว: 15/05/19

                สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียน จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน นี้ โดยรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระบุว่า ข้อตกลงเขตการค้าเสรีดังกล่าว จะลดอัตราภาษีศุลกากร และส่งเสริมการค้าระหว่างฮ่องกงกับสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 3 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ เมียนมา และไทย ซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ด้านภาษีศุลการประเภทสินค้าอัญมณี เครื่องแต่งกาย และของเล่น ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการเข้าถึงตลาดการบริการในภูมิภาค

               ทั้งนี้ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียน เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ขณะที่ สมาชิกอาเซียนที่เหลืออีก 7 ประเทศ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการให้สัตยาบันความตกลงฉบับดังกล่าว.

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก