ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
8481 มูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเพชรบุรี ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 100 ทุน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ข่าวประจำวัน 8
8482 รายงานพิเศษ: วันเด็กในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 8
8483 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ข่าวประจำวัน 8
8484 เทศกาลแห่งความสุข ช่วยสนับสนุนช็อคโกแลตคนพิการ ข่าวประจำวัน 8
8485 กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพาต เครื่องแรกในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประจำวัน 8
8486 รพ.สต. บ้านตูบค้อ ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 8
8487 อบต.ควนสตอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลควนสตอ อสม. อผส. และจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 8
8488 ช่างพิการขาขาดสู้ชีวิต เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีวันพ่อแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 8
8489 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน ข่าวประจำวัน 8
8490 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 8
8491 ร่วมสร้างกรุงเทพเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ของมนุษย์ล้อ คนพิการและผู้สูงอายุ/รสนา โตสิตระกูล ข่าวประจำวัน 8
8492 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบบ้านกาชาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอท่าช้าง ข่าวประจำวัน 8
8493 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก ข่าวประจำวัน 8
8494 สนข.เตรียมชงคู่มือกลาง “ขนส่งมวลชน ทุกกลุ่มต้องเข้าถึงบริการสะดวก” ข่าวประจำวัน 7
8495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยที่จังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวประจำวัน 7
8496 จังหวัดเชียงราย จัดงานวันนัดพบแรงงาน จัดกิจกรรมให้บริการแนะแนว ปรึกษา ทดสอบ สาธิตการประกอบอาชีพและเปิดรับผู้สมัครงาน ข่าวสมัครงาน 7
8497 จ.สระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสได้แสดงศักยภาพ ข่าวประจำวัน 7
8498 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 7
8499 มูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ที่สุพรรณบุรี ข่าวประจำวัน 7
8500 “สร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก