ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
8481 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวประจำวัน 44
8482 จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 2/2562 ข่าวประจำวัน 44
8483 จ.สระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสได้แสดงศักยภาพ ข่าวประจำวัน 44
8484 รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ จ่อชง ครม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ ข่าวประจำวัน 44
8485 รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการดูแลสุขภาพ ข่าวประจำวัน 44
8486 รัฐมนตรีคลังจาก 10 ชาติสมาชิกอาเซียนประชุม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน ข่าวประชาคมอาเซียน 44
8487 จังหวัดนครพนม จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ข่าวประจำวัน 44
8488 พม.เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 44
8489 "จุติ" เรียกประชุมด่วน! พม.ทุกจังหวัดที่น้ำท่วม เร่งช่วยผู้สูงอายุ คนพิการ ข่าวประจำวัน 44
8490 รพ.สต. บ้านตูบค้อ ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 44
8491 จังหวัดระนอง จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 44
8492 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง จัดงานปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการ ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และเติบโตอย่างมีศักยภาพ ข่าวประจำวัน 44
8493 รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 100% พร้อมเปิด 9 ส.ค. นี้ คาดมีผู้ใช้บริการ 8 หมื่นคน/วัน ข่าวประจำวัน 44
8494 สนง.สาธารณสุขยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำให้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 44
8495 สพร.2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 44
8496 จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 E-SAN Industrial Fair 2020 ข่าวประชาคมอาเซียน 44
8497 “บิ๊กตู่”สั่งทุกเหล่าทัพเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 44
8498 จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 43
8499 สนข.เตรียมชงคู่มือกลาง “ขนส่งมวลชน ทุกกลุ่มต้องเข้าถึงบริการสะดวก” ข่าวประจำวัน 43
8500 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 43

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก