ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยการจัด "วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ" ปี 2562

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

          ที่ถนนหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยการจัด "วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ" ประจำปี 2562
          นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคม ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเด็กพิการ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว การจัดโครงการ "วิ่งสร้างฝัน ปันเด็กพิการ" มีประเภทของการแข่งขัน 2 ประเภท และ 1 รายการ เพื่อการกุศล รวมผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 3 ประเภท จำนวน 3,366 คน
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก