ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

.สกลนคร จัดพิธีมอบเงินกู้ยืมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เร่งฟื้นฟูอาชีพหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

            วันที่ 9 ก.ค. 63 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมในพิธี

            นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ จำนวน 200 ราย ยอดเงินทั้งสิ้น 7,010,000  บาท กำหนดให้ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย วงเงินกู้ไม่เกิน รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท

            ด้านนายธีระพงษ์ โคตรผาย นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ตนเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สถานการณ์โควิด-19 ต้องปิดร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวผ่านร้านค้า หลังรัฐบาลผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางได้แล้ว ตนจึงกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง ต้องใช้เงินทุนในการเริ่มประกอบกิจการ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในวันนี้ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน 40,000 บาท ซึ่งจะได้นำไปใช้การลงทุนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก