ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8161 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ 439
8162 จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ข่าวสมัครงาน 439
8163 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 439
8164 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 ก.พ. 58 ข่าวสมัครงาน 439
8165 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 440
8166 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2556 ในงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวสมัครงาน 440
8167 ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 440
8168 ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 440
8169 พิธีปิดกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์ เป็นไปอย่างเรียบง่าย หลังชิงชัยกันมา 6 วัน ข่าวประจำวัน 440
8170 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กำหนดวันขึ้นทะเบียน อพม. ข่าวประจำวัน 440
8171 ทึ่ง!ชายพิการสู้ชีวิต เปิดอู่ซ่อมรถทุกชนิดยัน 10 ล้อ ไม่มีลูกมือ หาเลี้ยงชีพตัวเองกว่า 50 ปี ข่าวประจำวัน 440
8172 กลุ่มทำเครื่องประดับ บางบัวทองได้รับอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อยอดธุรกิจให้สมาชิกผลิตชิ้นงานจำหน่ายได้มากขึ้น ข่าวประจำวัน 441
8173 รบ.จัดโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมคนพิการ ข่าวประจำวัน 441
8174 'สถาบันวิทยสิริเมธี-รร.กำเนิดวิทย์'อารยสถาปัตย์การศึกษา ข่าวประจำวัน 442
8175 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 442
8176 ทร. ร่วมบริษัทเอกชน จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวังให้เด็กพิการนับพัน ข่าวประจำวัน 442
8177 ศูนย์การศึกษาพิเศษสุรินทร์ อบรมบุคลากรทางการศึกษาที่มีเด็กมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ข่าวประจำวัน 442
8178 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี กำหนดจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 442
8179 กระทรวงคมนาคม ย้ำโครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการได้เริ่มขึ้นแล้ว ข่าวประจำวัน 443
8180 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล ข่าวประจำวัน 443

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก