ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานที่มั่นคง กับคนมีคุณภาพ” นัดพบแรงงานสุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 19/11/18

          นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ” ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำที่มั่นคงให้กับผู้ว่างงาน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ นายจ้างได้คนที่มีคุณภาพเข้าทำงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากบริการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มากกว่า 15 บริษัท ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบริการสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (www.smartjob.doe.go.th) การค้นหาตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน (Job Box) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน และบริการข้อมูลด้านอาชีพจากรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

          จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงาน มากกว่า 500 อัตรา ทั้งคนหางานปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ต้องการหางาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0-3553-5388 ต่อ 102

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก