ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8081 แม้ไกลไม่หวั่น หนุ่มพิการใจประชาธิปไตยใช้สิทธิเลือกตั้ง ข่าวประจำวัน 40
8082 แรงงาน เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตทำงาน ๒๕ สาขา ข่าวประชาคมอาเซียน 299
8083 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาโครงการขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคมจากการทำงานให้กับแรงงานนอกระบบ ข่าวประจำวัน 199
8084 แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเสื้อผ้าและสิ่งของแก่เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้องผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด ข่าวประจำวัน 173
8085 แรงงานจังหวัดลำปาง จัดงาน “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ” ข่าวสมัครงาน 99
8086 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายใต้โครงการ “จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกัน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 226
8087 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 73
8088 แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงาน สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย ข่าวสมัครงาน 255
8089 แรงงานนอกระบบกับการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ (บำนาญ) ในวัยผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 62
8090 แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ข่าวประชาคมอาเซียน 225
8091 แรงงานเปิดช่องด่วนรับ ๘ วิชาชีพอาเซียนทำงานในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 278
8092 แรงงานไทยเร่งผลงานใน ๖ เดือนสู่เส้นทางเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 316
8093 แรงบันดาลใจ! ครูแว่นดำร่วมกับนักเรียน ร.ร.เทศบาลบ้านคลองภาษี จัดทำ MV เทิดพระเกียรติ “ในหลวง ร.๙” ข่าวประจำวัน 171
8094 แล้วคุณจะรักเธอ! นางงามในโลกเงียบ ข่าวประจำวัน 303
8095 แสดงผลงานถ่ายภาพของนักเรียนในโลกมืด ข่าวประจำวัน 280
8096 แอพลิเคชั่นมือถือขอความช่วยเหลือ เทคโนโลยีดูแลสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ ฝีมือคนไทย ข่าวประจำวัน 287
8097 แอร์พอร์ตลิงก์เตรียมเพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อน 6 สถานี ปลื้มโพลชี้ผู้โดยสารพอใจบริการสูง ข่าวประจำวัน 272
8098 แอร์พอร์ตเรลลิงก์จัดบริการสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ข่าวประจำวัน 53
8099 แอร์เอเชียจัดกิจกรรม AirAsia Active Fly Fun Run 2016 “ตะวันออกวิ่งสุดมันส์..ฟินด้วยกัน 2 วัน 2 สนาม” ข่าวประจำวัน 204
8100 โครงการ "ปักจิตปักใจ" สินค้าจากผู้พิการทางสายตา โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 183

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก