ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – จีน ออกถ้อยแถลงร่วมต่อสู้โควิด-19 กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุน

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา  รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีนได้ร่วมกันออกถ้อยแถลงว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน โดยถ้อยแถลงดังกล่าว เน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน ผ่านความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน  การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 และการใช้มาตรการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค  

          ทั้งนี้ สองฝ่ายเห็นว่า นับตั้งแต่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) บังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2553 การค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนสองฝ่าย เติบโตถึงร้อยละ 111 จาก 235,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 497,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 และแม้ว่าสถานการณ์โควิด–19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่การค้าระหว่างอาเซียนและจีนยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคและเห็นว่าควรใช้ความตกลง ACFTA กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรพัฒนาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจ Start-Up และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม (MSMEs) รวมทั้งรักษาตลาดที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อรักษาห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคและโลก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่จำเป็นให้สะดวกขึ้น สำหรับการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ อาเซียนและจีนเห็นว่าควรมีความชัดเจน โปร่งใส และคำถึงมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก และพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก