ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6401 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มอบวีลแชร์ให้ผู้พิการในจังหวัดระยอง 304
6402 จัดหางาน 3 จังหวัดร่วมกันจัดงานนัดพบตลาดเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ จ.สุราษฎร์ธานี 358
6403 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ศิลปะเพื่อคนตาบอด "ความสุข...ที่สัมผัสได้" 315
6404 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 477
6405 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดปทุมธานี ถวายเป็นพระราชกุศล 373
6406 จ.อุดรธานีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด 419
6407 เทศบาลนครตรังจัดโครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 344
6408 จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก 329
6409 จ.ยะลา จัดค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือ พัฒนา ฟื้นฟู ผู้พิการ ในพื้นที่ 358
6410 กรมราชทัณฑ์รับผู้พิการเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 370
6411 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice 588
6412 เทศบาลนครตรังเปิดโครงการนันทนาการสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 313
6413 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในจังหวัดปทุมธานี 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 424
6414 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 347
6415 จ.อุดรธานีจัดมหกรรมงานอาชีพโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 356
6416 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดคาราวานเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมเชียงใหม่สู่ประชาคมอาเซียน “เปิดการค้าเสรีอาเซียนปิดธุรกิจเสี่ยงอบายมุข หยุดนำเข้าเหล้า-บุหรี่ ” 366
6417 จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2557 320
6418 จังหวัดตราด เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพและคนพิการ 312
6419 โครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการ ส่งเสริมผู้พิการในพื้นที่ยะลาให้มีงานทำ 369
6420 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจันทบุรี จัดโครงการ “ครอบครัวออทิสติก” 330

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก