ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีสิทธิเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          วันที่ 21 ธ.ค.61 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางปนัดดา ทองศรี คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 11,634 ใบ เริ่มแจกตั้งแต่วันนี้ (21 ธ.ค.61) เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ได้รับบัตรสามารถเริ่มใช้บัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

          สำหรับสวัสดิการ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน/ของขวัญปีใหม่คนละ 500 บาท/ ค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน/ ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน/ ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านและ ค่าเดินทางไปพบแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลัง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์หมายเลข 053- 611 700 ในวันเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก