ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
161 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 035-691060
162 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711-944 053-717-761
163 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 157 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121177
164 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 245 ม.8 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-780349
165 สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 90 ถ.สถุลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-812657
166 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 3/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511677
167 สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-612210
168 สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ ถ.พญาไท วังใหม่ กรุงเทพฯ 10330 02-2187048-9 ต่อ 402 02-218-7053
169 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 4738 0 2241 8982
170 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 034 602551 034 602231
171 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 93 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-1751 0-4322-2962
172 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เลขที่ 90, ถนนบางแสนล่าง, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี, 20130 038 382 638
173 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 294 หมู่ที่ 10ถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ, ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, 36000 044 854307 044 854445
174 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เลขที่ 60/18 หมู่ที่ 2 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 055511031 055514067
175 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 69 หมู่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 034-332309 034-227670
176 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 37 ถ.ทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 075 412690
177 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หมู่ที่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 025717052
178 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่อยู่: เลขที่ 120 หมู่ 17 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี, 25230 037 407 442 037407445
179 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 107, ถนนห้าธันวามหาราช, ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, 49000 042 672 055
180 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 043-569-278 043-569-278

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก