ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 2 หมู่ 9 ตำบล พงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-817128-9 032-817128
2 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เลขที่ 6 ถนนโสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 0-5322-2475 , 0-5322-2380 0-5335-7177
3 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 036 428 159
4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5-4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02-2860733 02-2866129
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หมู่ที่ 9 ถนนเพชรบูรณ์ -นายม ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056725256 056725256
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หมู่ 4 รอบเมือง 153 อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042 323683 042 323683
7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 107 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 044-042551 044-042592
8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา เลขที่ 11 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-212516 074-218301
9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 043-569-278 043-569-278
10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 107, ถนนห้าธันวามหาราช, ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, 49000 042 672 055
11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่อยู่: เลขที่ 120 หมู่ 17 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี, 25230 037 407 442 037407445
12 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หมู่ที่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 025717052
13 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 37 ถ.ทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 075 412690
14 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 69 หมู่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 034-332309 034-227670
15 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เลขที่ 60/18 หมู่ที่ 2 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 055511031 055514067
16 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 294 หมู่ที่ 10ถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ, ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, 36000 044 854307 044 854445
17 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เลขที่ 90, ถนนบางแสนล่าง, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี, 20130 038 382 638
18 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 93 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-1751 0-4322-2962
19 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 034 602551 034 602231
20 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 4738 0 2241 8982

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก