ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
141 สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 350 ถ.วันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-612601
142 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 1872/6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-711629
143 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 168 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7471-1449 0-7472-1413
144 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10270 02-3844823
145 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 0 3471 5485, 0 3471 5901
146 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 0-3442-1678 0-3442-1677
147 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 238/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 0-3631-3723, 0-3622-1328 0-3621-11031
148 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนสุวรรณศร ตำบลท่เกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 0-3742-5436, 0-3742-5434 0-3742-5437
149 สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 115 ม.5 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-512170
150 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210 0-3559-9212,0-3559-9222 0-3559-9198
151 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7728-4998 0-7727-3112
152 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 346 ม.7 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32001 044-512700
153 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 245 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-612253
154 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด บริเวณศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-412000
155 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนหนองบัวลำภู - เลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู39000 0-4237-8543 0-4237-8542
156 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.วรรณกาล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 045-5119112
157 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 0-4222-3461
158 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 125 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5300 0-5581-7729 0-5581-7726 0-5581-7721
159 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุท้ยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 71 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056-511511
160 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0 4525 5001 0 4525 320

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก