ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
141 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 045-523043 045-523043
142 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 0-4242-2945 0-4242-2945
143 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-645297 055-645297
144 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 73/5 ถนนบ้านดอนรัก - ทับท้อน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 077-227700 077-227700
145 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 036-275247 036-275279
146 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 034-753027 034-753027
147 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-717003 042-716351
148 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม) ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-617401 045-617401
149 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 221 ม.3 ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053 - 530517
150 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนราชบุรี - บางป่าอ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-325537 032-325537
151 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่ตั้ง: (ภายในที่ว่าการอำเภอเมือง)ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 038-621252 038-621252
152 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อาคารร่มเย็น (ศูนย์สาธิตและจำหน่วยผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร) ตรงข้ามโรงแรมไอเฟลอินนท์ ต.บางริน้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-862030 077-848148
153 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-964035 042-964035
154 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 076-319062 076-321249
155 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รร.บางไทร (วิชัยนิตินาท)ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 076-455104 076-455104
156 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่อยู่ 228 หมู่ 10 บ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 054-880947
157 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 035-360209 035-360208
158 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนปากนำ้ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 073-460083 073-312056
159 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-604763, 032-611832
160 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 0-2593-3848 0-2593-3848

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก