ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
121 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 117 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-5012137
122 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 191/1 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 0-7346-0097 0-7346-0094
123 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 115 หมู่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 035-243033 035-241987
124 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 0-5488-7065 , 0-5488-7066 0-54887067 ,0-5488-7068
125 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๕ - ๖ ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๗
126 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 555 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-612403
127 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 29 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-611104
128 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 320 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-242273
129 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 0 7622 1801,0 7622 3308 0 7622 3308
130 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4372-1383 0-4372-2014
131 สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 30 ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 042 611511 042 612293
132 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 0-7321-2732 0-7324-7239
133 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 123 ม.11 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-586125
134 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 077-821299 077-812382
135 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-617317
136 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 112 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลดอนกระบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 0-3238-9167 0-3238-9166
137 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1199 0-4351-3010
138 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 284 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0 3641 3582 0 3642 2624
139 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 0 54218 666 0 5422 8295
140 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 178 ม.11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-511295 053-561255

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก