ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
121 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 761 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043-239055 043-239073
122 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 353 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-112234 053-112235
123 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-278378 055-278378
124 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ริมคลองชลประทานสะพาน 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 0 - 3642-0030-1 0 - 3642-0031
125 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-454082 035-454083
126 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 23 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 075-501191-2 075-501191-2
127 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 0-7447-7453 0-7447-7206
128 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-202000-1 038-202098 ต่อ 103
129 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 044-249078 044-371738
130 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา รร.อุบลปัญญานุกูล 500 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-281308 045-281308
131 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0-2429-7159-60 0-2429-7158
132 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-247-4686 02-247-7685
133 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02) 244-5530-1 (02) 244-5537
134 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 202/5 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-061075 053-061263
135 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร โทรสาร 054-511824 085-0549245 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511824 085-0549245
136 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0864598202 042814415
137 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 516 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-152159 053-152129
138 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000 035-865319 035-865319
139 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 399 ม.3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056-970109 056-970108
140 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 242 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-129671 042-129671 084

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก