ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
101 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 0-4381-2982 0-4381-2982
102 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 055854835 055854832
103 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0-3941-8165-6 0-3941-8167
104 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงกทรา 038-981619 , 038-981622 038-981620
105 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-287148
106 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 0-5647-6665 0-5647-6661
107 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 167 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1483 0-4482-1330 0-4481-6330 0-4482-1330
108 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 077-596626 077-596625
109 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 181 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218440
110 สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 0 3951 8091 0 3951 8092
111 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-511088
112 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 3/1 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-313672
113 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 140 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-395104
114 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 0-4424-3350, 0-4425-1039, 0-4425-5895, 0-4425-8428
115 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 165 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-378507
116 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 156 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437
117 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 47 ม. 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9266810
118 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511807
119 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-710553
120 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4461-1689 0-4461-3391

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก