ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
101 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 130/5 หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 055-427589-90
102 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์ราชการ อาคารอนาลโย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378452 , 08-1873-4272
103 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-551105 036-551106
104 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 0-3742-5251-2 0-3742-5251
105 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อยู่ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 038441-3507 038441-3507
106 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 498 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 02 -3871999
107 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 0-7473-0902 0-7473-0901
108 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 054-228574 054-228575
109 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 45 หมู่ 14 ตำบล อุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 043-611626 043-611626
110 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 0 4571 2924
111 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ. พิจิตร 66000 056-616263 056-615972
112 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 9/1 หมู่ที่ 8 ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 037-213099 037-214939
113 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 4 ถนนสายตราด-คลองใหญ่ ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 039521914 039521915
114 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 8/4 หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 0-7750-1788 0-7750-4923
115 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ภายในโรงเรียนพุทธโสธร) ถนนเทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-517112 038-517112
116 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-558292 044-558292
117 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพัทลุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 0-7461-6592. 0-7461-6738.
118 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 132 หมู่ที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0-7537-8915
119 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดนครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 0-3731-5622 0-3731-1641
120 ศูนย์การศึกษาพิเศษ(ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ )มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 055 - 267074 055 - 267074

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก