ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
81 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 054-228574 054-228575
82 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 0-7473-0902 0-7473-0901
83 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 498 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 02 -3871999
84 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อยู่ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 038441-3507 038441-3507
85 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 0-3742-5251-2 0-3742-5251
86 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-551105 036-551106
87 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์ราชการ อาคารอนาลโย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378452 , 08-1873-4272
88 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 130/5 หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 055-427589-90
89 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถ.ดำเนินเกษม (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเก่า) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-410453 032-411717
90 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-718321 056-718321
91 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-229159 073-229160
92 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-049 053-943-068
93 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 เลขที่ 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02- 310-8306 โทรสาร : 02- 310-8306
94 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 043-202-005 043-202-005
95 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-940-7282 02-942-8093
96 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบริการการศึกษา 02-727-3364 02-377-7477
97 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานทุนการศึกษา สำนักบริหารวิชาการ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 02-329-8000*3511 02-329-8221
98 สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 161/10 ซ.วัดพระยาทำ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-8662830
99 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 95 ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-7561-1933 0-7561-2704
100 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 96 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 034-514429 034-512600

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก