ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภทเรียง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
81 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 3/1 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-313672
82 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 178 ม.11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-511295 053-561255
83 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-511088
84 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 0 54218 666 0 5422 8295
85 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 181 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218440
86 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 284 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0 3641 3582 0 3642 2624
87 สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 0 3951 8091 0 3951 8092
88 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 112 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลดอนกระบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 0-3238-9167 0-3238-9166
89 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 157 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121177
90 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-617317
91 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.วรรณกาล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 045-5119112
92 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711-944 053-717-761
93 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 077-821299 077-812382
94 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0 4525 5001 0 4525 320
95 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 077-596626 077-596625
96 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1199 0-4351-3010
97 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุท้ยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 71 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056-511511
98 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 0-7321-2732 0-7324-7239
99 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 125 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5300 0-5581-7729 0-5581-7726 0-5581-7721
100 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 167 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1483 0-4482-1330 0-4481-6330 0-4482-1330

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก