ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
81 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 077-596626 077-596625
82 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 167 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1483 0-4482-1330 0-4481-6330 0-4482-1330
83 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 0-5647-6665 0-5647-6661
84 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-287148
85 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงกทรา 038-981619 , 038-981622 038-981620
86 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0-3941-8165-6 0-3941-8167
87 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 055854835 055854832
88 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 0-4381-2982 0-4381-2982
89 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 96 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 034-514429 034-512600
90 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 95 ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-7561-1933 0-7561-2704
91 สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 161/10 ซ.วัดพระยาทำ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-8662830
92 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานทุนการศึกษา สำนักบริหารวิชาการ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 02-329-8000*3511 02-329-8221
93 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบริการการศึกษา 02-727-3364 02-377-7477
94 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-940-7282 02-942-8093
95 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 043-202-005 043-202-005
96 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 เลขที่ 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02- 310-8306 โทรสาร : 02- 310-8306
97 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943-049 053-943-068
98 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-229159 073-229160
99 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-718321 056-718321
100 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถ.ดำเนินเกษม (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเก่า) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-410453 032-411717

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก