ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
61 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-202000-1 038-202098 ต่อ 103
62 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 0-7447-7453 0-7447-7206
63 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 23 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 075-501191-2 075-501191-2
64 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-454082 035-454083
65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ริมคลองชลประทานสะพาน 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 0 - 3642-0030-1 0 - 3642-0031
66 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-278378 055-278378
67 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 353 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-112234 053-112235
68 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 761 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043-239055 043-239073
69 ศูนย์การศึกษาพิเศษ(ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ )มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 055 - 267074 055 - 267074
70 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดนครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 0-3731-5622 0-3731-1641
71 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 132 หมู่ที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0-7537-8915
72 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพัทลุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 0-7461-6592. 0-7461-6738.
73 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-558292 044-558292
74 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ภายในโรงเรียนพุทธโสธร) ถนนเทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-517112 038-517112
75 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 8/4 หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 0-7750-1788 0-7750-4923
76 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 4 ถนนสายตราด-คลองใหญ่ ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 039521914 039521915
77 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 9/1 หมู่ที่ 8 ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 037-213099 037-214939
78 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ. พิจิตร 66000 056-616263 056-615972
79 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 0 4571 2924
80 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 45 หมู่ 14 ตำบล อุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 043-611626 043-611626

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก