ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
61 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 320 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-242273
62 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 29 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-611104
63 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 555 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-612403
64 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๕ - ๖ ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๗
65 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 0-5488-7065 , 0-5488-7066 0-54887067 ,0-5488-7068
66 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 115 หมู่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 035-243033 035-241987
67 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 191/1 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 0-7346-0097 0-7346-0094
68 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 117 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-5012137
69 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4461-1689 0-4461-3391
70 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-710553
71 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511807
72 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 47 ม. 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9266810
73 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 156 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437
74 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 165 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-378507
75 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 0-4424-3350, 0-4425-1039, 0-4425-5895, 0-4425-8428
76 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 140 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-395104
77 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 3/1 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-313672
78 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-511088
79 สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 0 3951 8091 0 3951 8092
80 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 181 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218440

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก