ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม) ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-617401 045-617401
42 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-717003 042-716351
43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 034-753027 034-753027
44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 036-275247 036-275279
45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 73/5 ถนนบ้านดอนรัก - ทับท้อน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 077-227700 077-227700
46 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-645297 055-645297
47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 0-4242-2945 0-4242-2945
48 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 045-523043 045-523043
49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 242 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-129671 042-129671 084
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 399 ม.3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056-970109 056-970108
51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000 035-865319 035-865319
52 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 516 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-152159 053-152129
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0864598202 042814415
54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร โทรสาร 054-511824 085-0549245 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511824 085-0549245
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 202/5 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-061075 053-061263
56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02) 244-5530-1 (02) 244-5537
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-247-4686 02-247-7685
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0-2429-7159-60 0-2429-7158
59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา รร.อุบลปัญญานุกูล 500 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-281308 045-281308
60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 044-249078 044-371738

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก