ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภทเรียง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0864598202 042814415
42 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อยู่ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 038441-3507 038441-3507
43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 58/22 ถนนสุขุมวิท หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-453263, 039-453369 039-453263, 039-453369
44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 202/5 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-061075 053-061263
45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่ตั้ง: (ภายในที่ว่าการอำเภอเมือง)ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 038-621252 038-621252
46 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 498 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 02 -3871999
47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 034-753027 034-753027
48 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 0 4571 2924
49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (เดิม) ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-516289 042-516290
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-551105 036-551106
51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 043-891149 043-891405
52 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม) ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-617401 045-617401
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-717003 042-716351
54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลบางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-513515 073-513738
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-645297 055-645297
56 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 8/4 หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 0-7750-1788 0-7750-4923
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-512824 055-512824
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนราชบุรี - บางป่าอ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-325537 032-325537
59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เดิม) ถนนพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-613606 044-613606
60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รร.บางไทร (วิชัยนิตินาท)ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 076-455104 076-455104

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก