ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 9 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 044-81332 044-813311
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-512824 055-512824
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (เดิม) ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-516289 042-516290
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 62 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255500 056-255925 056-255507
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0 2571 4194 0 2571 4194
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลบางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-513515 073-513738
27 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 3 หมู่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-775875 054-775690
28 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เดิม) ถนนพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-613606 044-613606
29 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 0-2593-3848 0-2593-3848
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-604763, 032-611832
31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนปากนำ้ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 073-460083 073-312056
32 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 035-360209 035-360208
33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่อยู่ 228 หมู่ 10 บ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 054-880947
34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รร.บางไทร (วิชัยนิตินาท)ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 076-455104 076-455104
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 076-319062 076-321249
36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-964035 042-964035
37 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อาคารร่มเย็น (ศูนย์สาธิตและจำหน่วยผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร) ตรงข้ามโรงแรมไอเฟลอินนท์ ต.บางริน้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-862030 077-848148
38 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ที่ตั้ง: (ภายในที่ว่าการอำเภอเมือง)ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 038-621252 038-621252
39 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนราชบุรี - บางป่าอ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-325537 032-325537
40 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 221 ม.3 ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053 - 530517

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก