ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
21 สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ ถ.พญาไท วังใหม่ กรุงเทพฯ 10330 02-2187048-9 ต่อ 402 02-218-7053
22 สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-612210
23 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 3/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511677
24 สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 90 ถ.สถุลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-812657
25 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 245 ม.8 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-780349
26 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 157 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121177
27 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711-944 053-717-761
28 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 035-691060
29 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0 4525 5001 0 4525 320
30 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุท้ยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 71 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056-511511
31 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 125 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5300 0-5581-7729 0-5581-7726 0-5581-7721
32 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 0-4222-3461
33 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.วรรณกาล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 045-5119112
34 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนหนองบัวลำภู - เลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู39000 0-4237-8543 0-4237-8542
35 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด บริเวณศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-412000
36 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 245 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-612253
37 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 346 ม.7 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32001 044-512700
38 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7728-4998 0-7727-3112
39 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210 0-3559-9212,0-3559-9222 0-3559-9198
40 สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 115 ม.5 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-512170

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก