ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภทเรียง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-202000-1 038-202098 ต่อ 103
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 044-249078 044-371738
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา รร.อุบลปัญญานุกูล 500 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-281308 045-281308
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 761 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043-239055 043-239073
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 353 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-112234 053-112235
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-278378 055-278378
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ริมคลองชลประทานสะพาน 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 0 - 3642-0030-1 0 - 3642-0031
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-454082 035-454083
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 23 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 075-501191-2 075-501191-2
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 0-7447-7453 0-7447-7206
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-229159 073-229160
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0-2429-7159-60 0-2429-7158
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-247-4686 02-247-7685
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม) 8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-521492 034-521492
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-604763, 032-611832
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร โทรสาร 054-511824 085-0549245 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511824 085-0549245
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-558292 044-558292
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถ.ดำเนินเกษม (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเก่า) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-410453 032-411717
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 0-2593-3848 0-2593-3848
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-718321 056-718321

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก