ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
161 เตรียมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 74
162 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” 349
163 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม 332
164 เด็กมัธยม ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน สร้างดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 166
165 เดินหน้าอาเซียน “ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติของไทย” 389
166 เดินหน้าอาเซียน : ไทยกับบทบาทใหม่ในอาเซียน 288
167 เดินหน้าอาเซียน : ศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง 309
168 เดินหน้าอาเซียน : ป.ป.ส.อาเซียน 305
169 เดินหน้าอาเซียน : ขจัดปัญหาค้ามนุษย์เสริมความมั่นคงอาเซียน 288
170 เดินหน้าอาเซียน 269
171 เชิญชวนทุกภาคส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 118
172 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น 419
173 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี 423
174 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ 330
175 เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลกจัดห้องเรียนอาเซียน 324
176 เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 2018 117
177 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ 616
178 เกษตรพัทลุง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อบรมเกษตรกร เตรียมความพร้อมพัฒนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 297
179 อุบลราชธานีพัฒนาความร่วมมือ เวียดนาม ไทย ลาว 330
180 อุทยานธรณีสตูล ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน 123

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก