ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
161 เตรียมนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 389
162 เตรียมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 108
163 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” 383
164 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม 363
165 เด็กมัธยม ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน สร้างดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 190
166 เดินหน้าอาเซียน “ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติของไทย” 422
167 เดินหน้าอาเซียน : ไทยกับบทบาทใหม่ในอาเซียน 318
168 เดินหน้าอาเซียน : ศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง 331
169 เดินหน้าอาเซียน : ป.ป.ส.อาเซียน 336
170 เดินหน้าอาเซียน : ขจัดปัญหาค้ามนุษย์เสริมความมั่นคงอาเซียน 318
171 เดินหน้าอาเซียน 296
172 เชิญชวนทุกภาคส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 143
173 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น 451
174 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี 459
175 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ 360
176 เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลกจัดห้องเรียนอาเซียน 346
177 เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 2018 145
178 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ 649
179 เกษตรพัทลุง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อบรมเกษตรกร เตรียมความพร้อมพัฒนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 324
180 อุบลราชธานีพัฒนาความร่วมมือ เวียดนาม ไทย ลาว 365

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก