ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
161 เตรียมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 53
162 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” 328
163 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม 313
164 เด็กมัธยม ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน สร้างดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 146
165 เดินหน้าอาเซียน “ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติของไทย” 373
166 เดินหน้าอาเซียน : ไทยกับบทบาทใหม่ในอาเซียน 275
167 เดินหน้าอาเซียน : ศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง 297
168 เดินหน้าอาเซียน : ป.ป.ส.อาเซียน 294
169 เดินหน้าอาเซียน : ขจัดปัญหาค้ามนุษย์เสริมความมั่นคงอาเซียน 273
170 เดินหน้าอาเซียน 255
171 เชิญชวนทุกภาคส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 103
172 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น 399
173 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี 405
174 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ 308
175 เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลกจัดห้องเรียนอาเซียน 311
176 เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 2018 100
177 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ 595
178 เกษตรพัทลุง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อบรมเกษตรกร เตรียมความพร้อมพัฒนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 282
179 อุบลราชธานีพัฒนาความร่วมมือ เวียดนาม ไทย ลาว 315
180 อุทยานธรณีสตูล ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน 105

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก