ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

          ประเทศไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเปิดเวทีให้อาเซียนหารือและหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมต่อสู้กับขยะทะเลและสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนอย่างจริงจัง คาด ภูมิภาคอาเซียนจะพัฒนาแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการแก้ปัญหาขยะทะเลได้สำเร็จ

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากกำลังเผชิญกับปัญหาขยะที่ล่องลอยจากฝั่งออกสู่ท้องทะเล และขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางทะเลต่างๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติกสร้างปัญหาอย่างมากทั่วโลกสาเหตุหลักทำให้สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ กระทบแนวปะการังและท้องทะเลเสื่อมโทรมลง ทำลายทัศนียภาพของชายหาดและการท่องเที่ยวของหลายประเทศ ในปีนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris”  เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างจริงจังด้วยการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมเดอะ สุโขทัย เขตสาทร ถือเป็นการเปิดโอกาสให้อาเซียนมีเวทีหารือและหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการต่อสู้กับขยะทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีผู้สนับสนุน เกี่ยวกับจัดการกับปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอย่างสอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของขยะทะเล และความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

         อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวย้ำว่า หลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลแล้วเสร็จประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสามารถพัฒนากรอบหรือแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการแก้ปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทะเลไม่มีอาณาเขตกั้นทำให้มลพิษที่เกิดจากแผ่นดินหรือในทะเลส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ควบคู่กับการต้องดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในเอกสารผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้จะมีการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลโดยเฉพาะ และผลักดันให้ทุกประเทศในอาเซียนมีแผนปฏิบัติการในระดับประเทศและติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่ออาเซียนจะก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก