ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

วันที่ลงข่าว: 18/01/19

          นางบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในวันนี้ 18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรก ในฐานะประธานอาเซียนของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย จะใช้โอกาสนี้ ชี้แจงต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เกี่ยวกับประเด็นที่จะผลักดันร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ Advancing Partnership for Sustainability โดยเป็นการหารือในประเด็นสำคัญอย่างตรงไปตรงมา ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมของอาเซียนตลอดทั้งปี ซึ่งประเด็นสำคัญที่มีการหารือ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค

          นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่คาดว่า จะมีการหารือในช่วงการประชุมนี้ด้วย อาทิ การพิจารณาคำขอประเทศภายนอกภูมิภาค ในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนงานและกิจกรรมในปี 2562 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  การรับรองเครือข่ายสมาคมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พัฒนาการที่สำคัญในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค และประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในระดับเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งภายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่การกระทรวงการต่างประเทศของไทย จะเป็นประธานแถลงผลการประชุมอีกครั้ง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก