ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชมเรียง
141 นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไทยให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภูมิภาคและโลก ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 128
142 กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน 129
143 กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทยและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 129
144 นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับอาเซียน-รัสเซีย 129
145 รัฐมนตรีด้านการค้าจาก 16 ประเทศที่ร่วมเจรจาอาร์เซ็พ ประกาศจะร่วมกันทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความตกลงให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ 129
146 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC 129
147 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายเยาวชนรักมรดกโลก นำเยาวชนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ารับการอบรม ช่วยเผยแพร่ สนับสนุนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก 129
148 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและมิติอื่นๆ 129
149 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ 129
150 จังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 130
151 สศก. ชู 14 ปี กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว 25 โครงการ รวม 785 ล้านบาท 130
152 พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย 130
153 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาว ยกระดับความสัมพันธ์และเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 130
154 นายกรัฐมนตรี หารือเลขาธิการอาเซียน ร่วมผลักดันอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 130
155 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 130
156 อ.ส.ค. ตั้งเป้าดันยอด “นมวัวแดง” ไทย-เดนมาร์ค ทะลุหมื่นล้านปีหน้า และ 12,000 ล้านบาท ในปี 2564 เจาะกลุ่มตลาด Traditional Trade สร้างจุดแข็งการตลาด เสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่ยอดขาย 9 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่า 9,700 ล้านบาท 130
157 คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2561 130
158 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้านโยบาย 4 ด้าน ดูแลเศรษฐกิจทุกระดับให้เกิดความต่อเนื่อง 130
159 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 130
160 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า 131

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก