ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ไทย-ญี่ปุ่น ดันตัวเลขการค้าปี 2561 โตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 12

วันที่ลงข่าว: 05/11/18

          อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ไทย-ญี่ปุ่น ดันตัวเลขการค้าปี 2561 โตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 12 พร้อมแนะผู้ประกอบการเร่งศึกษาตลาดเพื่อขยายการค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพ

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ยังคงโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 44,595 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 12.1 ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA 2 ฉบับ ที่ไทยลงนามกับญี่ปุ่นได้ คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP)

ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ทั้ง 2 ฉบับ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า ไทยมีการส่งออกไปญี่ปุ่นโดยใช้สิทธิความตกลง JTEPA มูลค่า 4,792 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.5 คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA ร้อยละ 88.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ

           สำหรับการใช้สิทธิความตกลง AJCEP พบว่า ไทยมีการส่งออกไปญี่ปุ่นโดยใช้สิทธิ มูลค่า 206 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 47.7 คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA ร้อยละ 3.8 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ

           ทั้งนี้จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพตลาดญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มสินค้าของไทยที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป เกษตรอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอาหารไทยพร้อมรับประทาน ดังนั้น ไทยจึงควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของชาวญี่ปุ่น

          อย่างไรก็ดี ขณะนี้ไทยและญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการทบทวนความตกลง JTEPA ซึ่งไทยยังคงผลักดันให้ญี่ปุ่นพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดตลาดและยังเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก