ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
1281 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน 503
1282 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ 430
1283 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย 434
1284 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า 457
1285 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน 407
1286 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน 537
1287 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 587
1288 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,256
1289 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค 493
1290 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 440
1291 กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน 398
1292 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม 461
1293 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 293

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก